Economie circulaire

D’Schüler vun der 3e Medienoptioun hunn un engem Videosconcours iwwer d’Économie Circulaire deelgeholl. Den 10. Januar 2017 wor d’Präisiwwerreeschung. Eis Schüler hu mat hierem Clip iwwert d’Kreislaufwirtschaft um Schoulcampus den 2. Präiss souwéi de Publikumspräiss gewonn. Begleet goufen si bei hierem Projet vun de Proffen Jacques Neuberg (éducation aux médias) a Birgit Lehner (professeur en économie).